1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Pomysł na Miasto

Do 19 października UrbanLab Gdynia prowadzi nabór do drugiej edycji Pomysłu na Miasto. Poszukiwane są pomysły na mikro innowacje na rzecz adaptacji do zmian klimatu w mieście. Te z największym potencjałem będą mogły zostać wdrożone i upowszechnione.

Pomysł na Miasto to innowacyjne narzędzie partycypacji i tworzenia realnych procesów społecznej zmiany w Gdyni. Zbiera inicjatywy warte przetestowania i wdrożenia w mieście. W drugiej edycji szukane są rozwiązania ukierunkowane na łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich. Takie, które promują współudział mieszkańców w działaniach, przyczyniając się do budowania poczucia sprawczości w lokalnych społecznościach. Mogą dotyczyć np. zieleni miejskiej, budowania świadomości wśród mieszkańców, czy działań na rzecz czystego powietrza.
Łączna kwota przeznaczona na testowanie pomysłów to 90 tys. zł. Do testowania zostaną skierowane co najmniej trzy pomysły o najwyższym potencjale.
Każdy, kto ma pomysł na adaptację do zmian klimatu w Gdyni, powinien wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.urbanlab.gdynia.pl i www.lis.gdynia.pl.
Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Pomysły na Miasto można zgłaszać do 19 października 2020.
Pomysł na Miasto jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

ikona