Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Porozmawiajmy o „WspółDzielni Seniorów”

Fundacja Gospodarcza zaprasza do udziału w seminarium podsumowującym efekty projektu „WspółDzielnia Seniorów” i w warsztatach wdrożeniowych pt. „Jak przygotować i wdrożyć System Wymiany Usług w społeczności lokalnej”.

Uczestnicy warsztatów poznają zasady działania wypracowanego w projekcie Systemu Wymiany Usług, dowiedzą się na czym polegają Festiwale Wymiany i jak można je w ciekawy sposób zorganizować, a także będą mieli możliwość opracowania własnej wizytówki - narzędzia wymiany informacji o oferowanych usługach i potrzebach. Udział w warsztatach będzie doskonałą okazją do wymiany cennych doświadczeń i zdobycia nowej wiedzy w obszarze aktywizacji osób starszych oraz inspiracją do podejmowania dalszych działań dopasowanych do potrzeb środowisk lokalnych, w tym w szczególności seniorów.
Zaprezentowane zostaną kulisy udziału w projekcie od strony jego uczestników, czyli wspaniałych, entuzjastycznych i pełnych energii mieszkańców Gdyni, którym nieobojętny jest los innego człowieka i którzy potrafią się dzielić swoim doświadczeniem, pasją, czy po prostu swoim wolnym czasem. Kluczowym elementem seminarium będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających i aktywizujących seniorów, podczas którego uczestnicy zastanowią się, w jaki sposób można kontynuować i rozwijać działania zainicjowane w projekcie „WspółDzielnia Seniorów” oraz wdrażać je w innych społecznościach.
- 8.10.2020 r., w godz. 9.00-12.00 (I grupa), 12.00-15.00 (II grupa) - Warsztaty wdrożeniowe pt. „Jak przygotować i wdrożyć System Wymiany Usług w społeczności lokalnej?”, Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, sala nr 1 (parter)
14.10.2020 r., w godz. 11.00-13.00 - Seminarium podsumowujące i upowszechniające idee wypracowane w projekcie, Fundacja Gospodarcza, ul. Olimpijska 2, budynek Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - sale A i B (parter)
Oba wydarzenia są bezpłatne.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na wydarzeniach obowiązują zapisy.
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach wdrożeniowych i/lub w seminarium podsumowującym proszone są o przesłanie zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska, nazwy instytucji, którą reprezentują oraz danymi kontaktowymi na adres: sekretariat@fungo.com.pl lub tel. 58 622 60 17
Projekt jest realizowany od 1.04.2019 r. do 31.10.2020 r., dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

ikona