Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1425 (1125) 2020-10-02 - 2020-10-15

Zaczyna się rok akademicki

Przełom września i października to uroczysty czas na uczelniach w całym kraju. Ten rok jest inny niż wszystkie. I chociaż nic nie zastąpi ekscytacji i wrażeń, które towarzyszą studentom rozpoczynającym swoją uniwersytecką przygodę, w części gdyńskich uczelni ze względów bezpieczeństwa zrezygnowano z dotychczasowej formuły. Inauguracja roku akademickiego mają formy hybrydowe lub są całkowicie przeniesie się do internetu.

Prawie tysiąc studentów rozpocznie naukę w Akademii Marynarki Wojennej. Uczelnia zaingurowała nowy rok akademicki 30 września. Podczas uroczystości rektor-komendant kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht wręczył wyróżnienia wybitnym nauczycielom akademickim i najlepszym studentom. Odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów.
Dla dwóch gdyńskich placówek ten rok jest wyjątkowy, bo świętować będą 10-lecie działalności. To Gdyńska Szkoła Filmowa i Wyższa Szkoła Bankowa. Gdyńska Szkoła Filmowa zaingurowała rok 1 października. Pojawili się wykładowcy, absolwenci oraz nowo przyjęci studenci. Ta kameralna uroczystość była okazją do rozmów o planach, ale także wspomnień.
Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego odbyła się w tym roku, z uwagi na ograniczenia pandemii, wyłącznie online. Nie zabrakło tradycyjnego Gaudeamus Igitur i immatrykulacji, czyli uroczystego przyjęcia studentów I roku w poczet braci studenckiej. Uroczystość odbyła się 1 października. Podczas uroczystości rektor i Prezydent WSAiB Gdynia ogłosili nagrody i wyróżnienia dla najlepszych pracowników oraz studentów za wybitne wyniki, aktywność i zaangażowanie w minionym roku akademickim, a także nagrody za najlepsze prace dyplomowe 2020 r. na wydziałach: Zarządzania oraz Prawa i Administracji.
2 października odbędzie się inauguracja kolejnego roku akademickiego na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Inaugurację roku seniorzy obejrzą za pośrednictwem internetu. Nowe wykłady oraz ćwiczenia będą pojawiać się tak jak dotychczas pod adresem wirtualny.cas.gdynia.pl.
Tego samego dnia rok akademicki zainguruje Wyższa Szkoła Bankowa. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie transmitowana na stronie internetowej uczelni. Zostanie zaprezentowany film, a przemówienia wygłoszą rektor uczelni, dziekani, studenci oraz goście specjalni.
Uniwersytet Morski uroczyście zainauguruje nowy rok akademicki 10 października o godz. 12.00 na pokładzie Daru Młodzieży.
W programie uroczystości przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dr. hab. inż. kpt. ż. w. Adama Weintrita, ślubowanie oraz immatrykulacja studentów i doktorantów I roku, Gaudeamus Igitur w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz wystąpienia gości.
Uroczysta msza święta w intencji pracowników, doktorantów, studentów i absolwentów Uniwersytetu Morskiego odbędzie się w kościele oo. Redemptorystów, przy ul. Portowej 2, w piątek 9 października o godz. 18.00.

ikona