Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Gdynianka nagrodzona w prestiżowym konkursie

Jej realistyczne dzieła zawierają elementy hiperrealizmu, surrealizmu i czystej wyobraźni. Tworzy portrety w tradycyjnej technice malarstwa olejnego. Swoje prace uzupełnia tekstami filozoficznymi i wierszami. Koncentruje się na naturze człowieka. Portretuje kobiety, a na obrazach stara się pokazać różnorodność siły wewnętrznej, jakiej można szukać w ludziach. Anna Wypych tworzy to wszystko w Gdyni. To tutaj mieszka i pracuje. Rozsławia też nasze miasto na arenie międzynarodowej.

Artystka otrzymała dwie nagrody podczas 15. wystawy Międzynarodowej Gildii Realizmu (IGOR - International Guild of Realism). Do konkursu zakwalifikowano dwie prace gdynianki – „Sharing the food” oraz „Double freedom”. Laury zebrało to drugie dzieło.

Obraz „Double freedom” mówi o miłości i wolności. Spodobał się jury na tyle, że otrzymał główną nagrodę konkursu - „Best of the show”. Wygrał też w kategorii „Pionier w realizmie”. Anna Wypych odebrała nagrody osobiście podczas uroczystej gali, która odbyła się 2 października w Principle Gallery w Charleston.