Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Inkubator czeka na pomysły dotyczące włączenia społecznego

Do 26 października można zgłaszać pomysły na innowacje, których cel to szeroko pojęte włączenie społeczne. Trwa właśnie nabór w ramach drugiej edycji projektu „Innowacje na ludzką miarę”, na lata 2020-2023.

Gmina Miasta Gdyni w partnerstwie z Fundacją Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy prowadzi inkubator pomysłów, by znaleźć rozwiązania, dzięki którym osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, będą mogły w sposób godny funkcjonować w społeczeństwie. Może chodzić o integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub już doświadczających wykluczenia, ułatwienie dostępu do usług społecznych czy wzmocnienie i uruchomienie potencjału grup samopomocowych.
Zgłoszone pomysły rozwijane będą w Inkubatorze pomysłów w Gdyni i Warszawie.

Inkubator pomysłów czeka na osoby indywidualne, grupy nieformalne, przedstawicieli różnego rodzaju organizacji, instytucji i przedsiębiorstw, podmiotów zainteresowanych tematem włączenia społecznego (np. parafie, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). W pierwszym naborze w sposób szczególny oczekiwane są pomysły dotyczące działań służących włączeniu społecznemu, podejmowanych przez małe społeczności lokalne (np. mieszkańców osiedla, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, parafii). Chodzi o przedsięwzięcia, które łącząc lokalne zasoby (np. czas i kompetencje mieszkańców, dostępne przestrzenie, lokalnie funkcjonujące instytucje) mają potencjał na lepsze niż dotychczas wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem mieszkającym w najbliższej okolicy oraz zadbanie o to, by uczestniczyły w życiu swoich społeczności lokalnych.

Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby zgłosić do inkubatora swój pomysł lub poznać bliżej ten sposób rozwijania innowacji organizowane są spotkania i wydarzenia. Szczegóły: inkubatorpomyslow.org.pl oraz na www.facebook.com/innowacjespoleczneorgpl.

Każdy zgłoszony pomysł oceni komisja ekspercka, m.in. pod kątem skuteczności. Te ocenione najwyżej trafią do rozwinięcia w inkubatorze w Gdyni i Warszawie. W czasie trwania całego projektu wsparcie w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu może otrzymać około stu pomysłów. Prototypy innowacyjnych rozwiązań zostaną przetestowane w wybranej lokalizacji – przewidziano granty dla 52 z nich (w wysokości średnio 40 tys. zł). Dziesięć najlepszych spośród przetestowanych innowacji, z potencjałem do dalszego wdrażania, zostanie upowszechnianych na szerszą skalę.

Na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

belka logotypowa