1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Komitet Rewitalizacji czeka na nowych członków

Trwa nabór członków gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji. To ponad 20-osobowe gremium, które opiniuje i ocenia przebieg rewitalizacji, ale też zwraca uwagę na ważne zagadnienia z nią związane.

Wraz z końcem roku upływa pierwsza kadencja gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji, powołanego przez Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni, w styczniu 2018 roku. Komitet to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją; tworzą go przedstawiciele mieszkańców obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – do 25 osób.
Komitet Rewitalizacji opiniuje działania miasta oraz doradza prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino – Radiostacja, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

Na stronie lis.gdynia.pl dostępne będą formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia – dla przedstawicieli mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji oraz przedstawicieli właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. Laboratorium Innowacji Społecznych czekać na zgłoszeniado 22 października 2020 r. Należy przesłać je pocztą (na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346) lub zeskanowane - pocztą elektroniczną (rewitalizacja@lis.gdynia.pl). Decyduje data wpływu. W razie nieskutecznego naboru – odbędzie się nabór uzupełniający.
Pozostali członkowie Komitetu Rewitalizacji rekomendowani będą przez grupy, które reprezentują – Radę Pożytku Publicznego, Radę Miasta, Rady Dzielnic oraz prezydenta do 16 listopada.
Członkostwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny – za działalność nie przysługuje wynagrodzenie.

ikona