Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Konsultacje w dzielnicach

Rada Dzielnicy Karwiny zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno -remontowych na lata 2019-2023 r. Konsultacje odbędą się zdalnie od dnia 19.10.2020 r.
Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno -remontowych na lata 2019-2023 r. Konsultacje odbędą się zdalnie od dnia 21.10.2020 r.
Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 r. Konsultacje odbędą się zdalnie od dnia 22.10.2020 r.
Ze względu na stan epidemiczny zmieniona zostaje forma konsultacji. W wyznaczonym dniu rozpoczęcia konsultacji, zostanie opublikowana ankieta /do wypełnienia/, dla mieszkańców danej dzielnicy. Ankieta będzie do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/RadyDzielnic oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice/. Wypełnioną ankietę w formie elektronicznej należy wysłać na adres biura właściwej rady: rada.karwiny@gdynia.pl/rada.obluze@gdynia.pl/rada.dabrowa@gdynia.pl, w terminie (od daty rozpoczęcia konsultacji + 7 dni). Decyduje data wpływu na skrzynkę, wiadomości otrzymane poza terminem nie będą rozpatrywane.