1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Lekarz POZ skieruje do punktu pobrań COVID-19

Zmieniły się zasady wykonywania testu na obecność koronawirusa. Teraz także lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł wystawić zlecenie testu.
Jeśli w wyniku teleporady lub wizyty domowej lekarz POZ uzna, że wystąpiły u Ciebie objawy charakterystyczne dla COVID-19, może wystawić skierowanie zlecenie testu.
Pobranie wymazu do wykonania testu następuje w mobilnym punkcie pobrań lub w domu pacjenta.
Na badanie należy zabrać dokument ze zdjęciem i nr PESEL. Pacjenci muszą przestrzegać zasad higieny i społecznego dystansu, unikać środków transportu zbiorowego.
Test jest bezpłatny.

Mobilne punkty pobrań COVID–19 w Gdyni, dla pacjentów ze skierowaniem:
- Diagnostyka sp. z o. o. (Punkt nr 1), ul. Tadeusza Wendy 7/9, tel. 798 764 620. Godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek w godz. 8.45-13.00, sobota, niedziela i święta w godz. 7.45-12.00
- Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9b, tel. 58 727 05 05. Godziny przyjmowania pacjentów: poniedziałek-piątek w godz. 14.30-18.45, sobota, niedziela w godz. 8.00-12.15.
Bieżące informacje dostępne są na stronie: www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran