1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Oferta edukacyjna Komunalnego Związku Gmin

Klimat i jego zmiany to temat, który na stałe wchodzi do zakresu edukacji ekologicznej. Nie inaczej jest w przypadku oferty edukacyjnej Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki.

Okazją do przyjmowania szerszej perspektywy w edukacji ekologicznej może być konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci” czy konkurs fotograficzny pokazujący, jak gminy zapobiegają zmianom klimatu lub je łagodzą.
W dalszym ciągu w ramach projektu „Lider Lokalnej Ekologii” poruszany jest problem wrzucania odpadów do toalety, który w nowym roku szkolnym należy bezwzględnie wzbogacić o temat segregacji bioodpadów. W 2020 roku system zbiórki odpadów kuchennych pojawił się na terenie gmin zrzeszonych w Związku i jest istotną częścią właściwej gospodarki odpadami.
Kontynuowany jest też program „Szkoła/Przedszkole dla środowiska”. Nie zabraknie konkursów, do których każdy zdążył się już przyzwyczaić. Mowa o konkursie zbiórki plastikowych nakrętek, baterii czy elektroodpadów.
Pełna oferta edukacyjna dostepna jest na stronie www.kzg.pl w dziale Edukacja, natomiast bieżące informacje związane z działaniami związku w Aktualnościach.

W razie pytań związanych z ofertą edukacji ekologicznej kontakt z Działem Ochrony Środowiska – dos@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 39, natomiast w sprawach dotyczących zbiórki baterii z Działem Gospodarki Odpadami – a.gatner-bialoskorska@kzg.pl, 58 624 45 99 w. 37.

ikona