1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Prezydent wstrzymuje zmiany opłat

Na posiedzeniu Kolegium Prezydenta 13 października Prezydent Wojciech Szczurek podjął istotne decyzje związane z sytuacją epidemiczną.

Wziąwszy pod uwagę znaczący wzrost zachorowań, który powoduje wprowadzanie nowych obostrzeń, a co za tym idzie może mieć bardzo poważne skutki ekonomiczne, Prezydent uznał, że obciążanie mieszkańców rosnącymi opłatami za usługi świadczone przez miasto byłoby niewskazane.
W związku z tym polecił wiceprezydentowi Markowi Łucykowi przygotowanie projektu uchwały, która odsunie w czasie wejście w życie nowych zasad dotyczących stref parkowania w Gdyni, w tym ich rozszerzenia oraz momentu rozpoczęcia obowiązywania podwyższonych stawek opłaty za parkowanie. Projekt tej uchwały z uwagi na pilność Prezydent wniesie na najbliższej Radzie Miasta (w październiku) w trybie nadzwyczajnym.
Jeśli radni przychylą się do inicjatywy Prezydenta, podwyższone opłaty wejdą w życie w późniejszym terminie. Ponadto, wiceprezydent Michał Guć otrzymał polecenie, by odroczyć wejście w życie zarządzenia o podwyżce czynszów w lokalach komunalnych, którego przyjęcie zgodnie w wcześniej ustalonym harmonogramem, miało nastąpić wczoraj.
Obie zmiany nie oznaczają, że miasto wycofuje się z tych projektów, których przygotowanie podyktowane było realnymi potrzebami. Zostaną one jednak wdrożone, gdy ustaną nadzwyczajne warunki.

  • ikonaOpublikowano: 15.10.2020 13:39
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 15.10.2020 13:40
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona