1427 (1027) 2020-10-16 - 2020-10-22

Zgłoś pomysł do Funduszu Sąsiedzkiego

Rozpoczął się trzeci w tym roku nabór do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia OdNowa”. Jeśli masz ciekawy pomysł, który mógłby pozytywnie wpłynąć na twoje najbliższe sąsiedztwo - zgłoś go!

Fundusz Sąsiedzki „Gdynia odNowa” oferuje środki finansowe, dzięki którym możliwe jest zrealizowanie sąsiedzkich inicjatyw. Są projektowane przez mieszkańców i dla mieszkańców rewitalizowanych dzielnic.
Nabór będzie prowadzony na pięciu rewitalizowanych obszarach, czyli na Oksywiu, Witominie, Babich Dołach, a także na osiedlu Meksyk i osiedlu Zamenhofa-Opata Hackiego. Nabór pomysłów mieszkańców potrwa do wyczerpania środków.
Zgłoszone projekty powinny integrować mieszkańców obszarów rewitalizacji, a także służyć lokalnej społeczności.

Osoby, które chciałyby zaproponować swój własny pomysł, mogą skorzystać z podpowiedzi, w jakich kategoriach można zgłaszać inicjatywy. Wśród nich jest przestrzeń publiczna, czyli wszelkie pomysły służące lokalnej społeczności, takie jak nowe nasadzenia, czy mała infrastruktura, wydarzenia kulturalne, które angażować będą mieszkańców danego obszaru, edukacja, w której zawiera się organizację warsztatów tematycznych, czy szkoleń, a także ekologia, aktywność sportowa, czy też spotkania integracyjne, które umożliwią organizację obchodów różnych wydarzeń.

Każda z inicjatyw musi zostać zrealizowana na obszarze rewitalizacji oraz służyć mieszkańcom tych dzielnic i osiedli. Musi być również bezpłatna, a także prowadzona na ogólnodostępnym terenie (jeśli miałaby zostać zrealizowana na terenie prywatnym, należy pamiętać o zgodzie właściciela lub właścicielki danego terenu na jego udostępnienie przez cały czas trwania inicjatywy).
Pomysł na nową sąsiedzką inicjatywę może zgłosić grupa osób lub pojedynczy mieszkańcy. Autorem wniosku może być każda osoba, która ukończyła 13 lat i zamieszkuje rewitalizowany obszar Gdyni.
Wnioski o realizację inicjatywy sąsiedzkiej, a także regulamin dostępne są pod adresem www.lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3.

ikona