1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

Nowe latarnie w centrum

Firma Automix Energetyka Sp. z o.o. rozpoczęła wymianę kabli zasilających latarnie wzdłuż bulwaru Nadmorskiego. Ulubiona promenada gdynian jeszcze w tym roku rozbłyśnie energooszczędnym światłem LED. Stare kable i latarnie zostaną zastąpione nowoczesną infrastrukturą.

Przypomnijmy, że przebudowa oświetlenia będzie dotyczyć nie tylko na bulwaru Nadmorskiego, ale też al. Jana Pawła II oraz skweru Kościuszki. Łącznie zostanie wymienionych 148 latarni. Stare modele będą zdemontowane. Pierwszy etap robót będzie polegał na wymianie wysłużonych kabli wzdłuż bulwarowych lamp oraz montażu systemu sterowania.

Bulwar Nadmorski oświetli 88 nowoczesnych latarni LED. Popularne ciągi piesze oświetlą latarnie nawiązujące do modernistycznej przestrzeni Śródmieścia.
W ramach robót zostanie zainstalowany nowy system zdalnego sterowania oświetleniem. W pierwszej fazie wykonawca będzie wymieniał okablowanie na długości dwóch przęseł. Prace zostaną poprowadzone za dnia, a nocą nadal będą funkcjonować obecne latarnie i doświetlać przestrzeń bulwaru. Wymiana okablowania potrwa ok. miesiąca. Pod koniec listopada rozpocznie się montaż nowych słupów.
Nowe latarnie na bulwarze sprawią, że ten obszar zyska wyższy i czytelniejszy rytm pionów. Ciepła temperatura światła właściwie doświetli przestrzeń dla pieszych użytkowników drogi i znacznie poprawi komfort i ergonomię tej przestrzeni.
Łączny koszt wymiany oświetlenia na bulwarze Nadmorskim, skwerze Kościuszki i al. Jana Pawła II to prawie 800 tysięcy złotych brutto.