1429 (1029) 2020-10-30 - 2020-11-05

Pierwszy sprzęt zimowy już w Gdyni

Dwa pomarańczowo-granatowe pojazdy specjalne z pługiem // fot. gdynia.pl

Dwa pomarańczowo-granatowe pojazdy specjalne z pługiem // fot. gdynia.pl

29.10.2020 r.

Wielkimi krokami zbliża się sezon zimowy. Dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg (LIZUD) konsekwentnie wdraża kolejne kamienie milowe, które pozwolą uruchomić komunalny model utrzymania głównych ciągów komunikacyjnych w Gdyni. Tymczasowo w bazie PKA stacjonuje już jedna z ładowarek teleskopowych oraz dwie pługo-posypywarko-solarki. Lada dzień pojawią się tam kolejne pojazdy specjalne.


Kilka miesięcy temu podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu znacznych środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania dróg. Liczymy, że nowa flota 18 pługów, posypywarek i solarek umożliwi nam ekonomiczne i ekologiczne utrzymanie głównych ciągów komunikacyjnych – podkreśla Wojciech Szczurek, prezydent Miasta Gdyni.

– Przygotowaliśmy przed tą decyzją specjalistyczną kalkulację, która pokazała, że uda się nam zaoszczędzić wiele milionów złotych. A oszczędności, które uda się nam wygenerować, przeznaczymy na remonty i inwestycje drogowe – dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Gdyńskie władze zdecydowały się wdrożyć innowacyjny model utrzymania dróg, aby mieć wpływ nie tylko na optymalizację kosztów. Kolejną bardzo istotną przesłanką były kwestie ekologii i problemu nadmiernego posypywania dróg solą. Nowe gdyńskie pojazdy specjalne będą w stanie spełnić oba kryteria.  Są one wyposażone w systemy: automatycznego dostosowania gęstości posypywania do temperatury nawierzchni, poprzez stały pomiar temperatury drogi, oraz posypywania z nawigacją, która poprowadzi operatora sprzętu po określonej przez dyspozytora trasie. System ten automatycznie załącza/wyłącza posypywanie solą drogową zgodnie z zadanymi parametrami takimi jak: szerokość, asymetria czy gęstość posypu. Żadna z firm zewnętrznych świadcząca dla Gdyni usługi związane z utrzymaniem zimowym nie wykorzystywała tak zaawansowanego technologicznie sprzętu!

– Już dzisiaj, teoretycznie, pierwszy przymrozek na głównych ciągach komunikacyjnych Estakady Kwiatkowskiego czy na terenie dzielnic zachodnich Gdyni zostanie przez nas zabezpieczony. Mamy zgromadzony pierwszy zapas soli, gotowość maszyn. Nasza flota składa się z nowoczesnych pojazdów na podwoziu Scania, których system rozpoznaje drogę i nawierzchnię, promień skrętu, aby dostosować parametry techniczne do efektywnego, ekologicznego odśnieżania. W gotowości są także dwie wysokiej klasy ładowarki teleskopowe Manitou firmy Zeppelin. Każda z nich może w kilka sekund załadować kilkaset kilogramów soli na ładownię pojazdu. Sprzęt ten pozwoli nam zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni podczas nadchodzącej zimy – wyjaśnia Wojciech Folejewski, dyrektor ZDiZ.

Pierwsze pługo-posypywarko-solarki, czyli pojazdy specjalne, są już zarejestrowane i ubezpieczone. Pojazdy oferują pełną gotowość do działań na ulicach miasta. Każdy z tych pojazdów jest skonstruowany na podwoziu Scania. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) samochodu 3-osiowego wynosi 26 ton. Do jego głównych elementów należą: pług, skrzynia ładunkowa, przenośnik taśmowy, rozrzutnik, napęd oraz sterowanie. Co istotne, sterowanie pracą posypywarko – solarki odbywa się wyłącznie z kabiny kierowcy. Za pomocą pulpitu następuje załączanie i wyłączanie urządzenia, załączanie obrotów roboczych silnika, regulacja gęstości i szerokości sypania.

Pojazd specjalny 3-osiowy z pługiem // fot. ZDiZ

Na bazie technicznej LIZUD procesy załadunku będą obsługiwały teleskopowe ładowarki samojezdne francuskiej marki Manitou. Są to fabrycznie nowe pojazdy o mocy silnika 85 kW. Gwarantują dużą zwrotność, a ich sterowanie odbywa się za pomocą joysticka. Wyposażone są w koła z oponami przemysłowymi przystosowanymi do jazdy przy pełnym obciążeniu. Ich parametry pozwalają podnieść ciężar o masie 3,3 ton. Każda z ładowarek ma wymienny osprzęt w postaci łyżki ładowarkowej wieloczynnościowej, wideł paletowych, zawiesia hakowego, zamiatarki/szczotki oraz zaczepu z tyłu maszyny do przyczep z wyjściem elektrycznym i hydraulicznym.

Ładowarka teleskopowa do załadunku soli // fot. ZDiZ

Z uwagi na trwające prace na bazie przy ul. Starochwaszczyńskiej zarówno ładowarki samojezdne, jak i kolejne auta będą tymczasowo stacjonować na parkingach miejskich spółek transportowych - PKA oraz PKM. Gwarantuje to flocie 24-godzinny dozór. Z kolei kierowcy LIZUD będą mogli dokładnie testować możliwości pojazdów na placach manewrowych, jeszcze przed uruchomieniem docelowej bazy południowej, które nastąpi w połowie listopada.

Przypomnijmy, że zgodnie z zawarta umową 18 pojazdów specjalnych zostanie dostarczonych do Gdyni w trzech transzach:

Do 10 listopada br. do Gdyni dotrze łącznie 10 pojazdów dwuosiowych z zabudową zimową w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli oraz 2 pojazdy trzyosiowe z zabudową zimową w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli. Już ta pula sprzętu pozwoli skoordynować samodzielne działania w zakresie utrzymania zimowego głównych ciągów komunikacyjnych Gdyni.

Kolejna dostawa zaplanowana w grudniu br. Obejmie ona 2 pojazdy trzyosiowe z zabudową wymienną zimową/letnią w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli oraz 2 pojazdy dwuosiowe z zabudową wymienną zimową/letnią w postaci pługu oraz posypywarki z systemem zwilżania soli.

Do 8 listopada 2021 roku nastąpi realizacja ostatniego etapu dostaw. Wtedy dojadą 2 pojazdy dwuosiowe z zabudową letnią w postaci zamiatarek, 2 zabudowy w postaci polewaczek przeznaczonych do montażu na pojeździe trzyosiowym oraz 2 zabudowy zamiatarek przeznaczonych do montażu na pojeździe dwuosiowym.
  • Pojazdy specjalne do odśnieżania dróg // fot. gdynia.pl
  • Panel sterowania w kabinie kierowcy pojazdu specjalnego // fot.gdynia.pl
  • Na zdj. wiceprezydent Łucyk prezentuje nowe pojazdy do całorocznego utrzmania miasta // fot. gdynia.pl
  • Czerwona ładowarka telskopowa do załadunku soli // fot. ZDiZ
  • Ładowarka telskopowa do załadunku soli // fot. ZDiZ
  • Pojazd specjalny 3-osiowy z pługiem // fot.ZDiZ