1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Gdyńscy profesorowie wśród najlepszych na świecie

Profesorowie z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – prof. UMG dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk i prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki – znaleźli się w prestiżowym gronie 2% najbardziej wpływowych naukowców na świecie. Lista opublikowana została przez niezwykle ceniony, amerykański Uniwersytet Stanforda.
– Kiedy dwa lata temu ówczesna Akademia Morska w Gdyni zyskała rangę uniwersytetu, wiedzieliśmy, że to dobry krok, który m.in. zwiększy prestiż uczelni na arenie międzynarodowej. Teraz klasa instytucji potwierdza się w indywidualnych osiągnięciach tworzących ją naukowców. Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia i serdecznie im gratuluje. Gdyńska uczelnia jest niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania miasta, albowiem kształci nie tylko na kierunkach o profilu morskim, ale także w wielu innych, ważnych dziedzinach dla gospodarki naszego miasta i regionu – mówi prezydent Wojciech Szczurek.

W zestawieniu przygotowanym przez kalifornijską uczelnię znalazło się w sumie 159 683 naukowców z całego świata, w tym 726 z Polski. Wśród nich znaleźli się również badacze z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk jest profesorem uczelni i prorektorem ds. współpracy i rozwoju. Z kolei prof. dr. hab. inż. Krzysztof Górecki piastuje stanowisko dziekana Wydziału Elektrycznego.
Lista TOP 2% przygotowywana przez znajdujący się w Dolinie Krzemowej Stanford University, opracowywana jest w oparciu o dorobek naukowy trafiających na nią badaczy. Kryteriami oceny są m.in. indeks Hirscha, liczba cytowań przez innych autorów, a także pozycja i rola każdego na liście autorów publikacji. Zestawienie prezentuje ścisłą światową czołówkę naukowców.
Pełna lista wszystkich wyróżnionych naukowców dostępna jest na stronie data.mendeley.com. Uniwersytet Stanforda prestiżowe zestawienie przygotował we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies.