Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Konsultacje w dzielnicy

Rada Dzielnicy Dąbrowa zaprasza mieszkańców na ponowne konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023.
Ponowne konsultacje Rady Dzielnicy Dąbrowa odbywać się będą zdalnie od dnia 1 grudnia 2020 r.
W wyznaczonym dniu konsultacji, tj. 1 grudnia 2020 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Dąbrowy. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.dabrowa@gdynia.pl w terminie 7 dni, licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.