1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Opowiedzmy razem historię Uniwersytetu Morskiego

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, gdyż to właśnie w tym roku przypada 100. rocznica utworzenia Uczelni, której dzieje zapoczątkował podpisany 17 czerwca 1920 roku rozkaz gen. Józefa Leśniewskiego powołujący Szkołę Morską.

Początkowo Szkoła Morska w Tczewie, a następnie Państwowa Szkoła Morska w Gdyni, Wyższa Szkoła Morska, Akademia Morska, a obecnie Uniwersytet Morski wpisał się na stałe nie tylko w historię miasta Gdyni, ale i Tczewa, a jego mury opuściło wielu znamienitych absolwentów znanych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.
Dzieje Uniwersytetu Morskiego w Gdyni tworzą jego studenci, absolwenci i pracownicy. W tym szczególnym roku, roku 100–lecia społeczność uczelni pragnie stworzyć wyjątkową galerię zdjęć opowiadających historię uczelni właśnie poprzez dzieje jej twórców, a mianowicie studentów, absolwentów i pracowników.
Zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy dysponują zdjęciami związanymi z Uniwersytetem Morskim w Gdyni, o udostępnienie fotografii, które niejednokrotnie z całą pewnością będą już fotografiami historycznymi. Mogą to być zdjęcia z zajęć, praktyk morskich na statkach szkolnych, zdjęcia budynków, czy zdjęcia z rodzinnych albumów.
Fotografie można przesyłać do 2 grudnia, wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i udzieleniu licencji, do Działu Promocji i Marketingu Uniwersytetu Morskiego w Gdyni za pomocą poczty elektronicznej: promocja@umg.edu.pl lub tradycyjnej na adres: Dział Promocji i Marketingu, Uniwersytet Morski w Gdyni, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, z dopiskiem pokój B – 105.
Kontakt mailowy: promocja@umg.edu.pl.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku i udzieleniu licencji dostępne jest do pobrania na stronie internetowej: www.umg.edu.pl