Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Srebrne Drzewka 2020 dla tych, którzy wspierają gdynian

Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nagrodzona Srebrnym Drzewkiem 2020. To wyróżnienie przyznawane przez Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. W gronie laureatów jest też Michał Chabel – prezes Banku Żywności w Trójmieście, prowadzącego w Gdyni (we współpracy z MOPS) dwa sklepy społeczne.

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego. Co roku z tej okazji Marszałek Województwa Pomorskiego wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących.
– Dzisiaj głęboko kłaniamy się pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie. W dniu Waszego święta chcemy państwu życzyć satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy i wdzięczności od podopiecznych – mówił marszałek Mieczysław Struk.
Od ubiegłego roku nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego za rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej mogą zostać uhonorowani pracownicy socjalni, ale też każda osoba, która działa na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.
W tym roku w gronie laureatów znaleźli się: Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście.
– To duża radość, że praca osób od lat zaangażowanych w rozwijanie gdyńskiego systemu wsparcia znalazła uznanie w oczach członków kapituły – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Dzięki Katarzynie Stec mamy w Gdyni szeroki wachlarz form wsparcia dla osób w wieku 60+, samotnych, chorujących, borykających się z niepełnosprawnością. Rozwijamy to, co w Gdyni stanowi jeden z fundamentów pomagania, czyli wsparcie w środowisku. Mam tu na myśli stałe podnoszenie jakości usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, powstanie Zespołu Świetlic Opiekuńczych i rozwinięcie sieci gdyńskich mieszkań wspieranych czy chronionych. Serdecznie gratuluję nagrody.

Katarzyna Stec z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej związana jest od 2007 r. Odpowiada za wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Srebrnym drzewkiem uhonorowano także Michała Chabla, prezesa Banku Żywności w Trójmieście. We współpracy z MOPS Gdynia Bank Żywności prowadzi w Gdyni dwa sklepy społeczne. To miejsca, w których osoby potrzebujące mogą otrzymać bezpłatną żywność, ale też informacje o miejscach, gdzie mogą szukać rozwiązania problemów.
Gratulujemy.