1432 (1132) 2020-11-27 - 2020-12-03

Wobec mrozu człowiek jest bezbronny, reagujmy

Zima to jednak szczególny czas, kiedy w centrum działań prewencyjnych miasta znajdują się osoby bezdomne. Okres zimowy to dla wspólnoty, w której żyjemy, egzamin z wrażliwości i odpowiedzialności.

W mieście problemami osób bezdomnych, zagrożonych ubóstwem i utratą mieszkania zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ale żyjąc obok siebie, możemy też sami reagować na sytuacje, kiedy widzimy osoby bezdomne.
– Sytuacja pandemii pokazała, że gdynianie są solidarni, wrażliwi i dzielą się dobrem, a wspólnota to nie puste słowo. Nadchodzący okres to sprawdzian tej wrażliwości, bo ten czas jest trudny dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Apeluję, by rozejrzeć się wokół siebie i w codziennym zabieganiu dostrzec potrzebujących. Prawda jest taka, że we wspólnocie potrzebujemy się nawzajem. Reagujmy i nie bądźmy obojętni. – apeluje wiceprezydent ds. innowacji Michał Guć.

Okres jesienno-zimowy i znaczne spadki temperatury stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, nietrzeźwych czy samotnych. Jest to grupa ludzi szczególnie narażonych na nadmierne wychłodzenie organizmu.
Najprostszą i najskuteczniejszą formą pomocy jest zgłoszenie problemu odpowiednim służbom. Informacje można przekazywać na nr tel. alarmowego 112 lub do najbliższej jednostki policji, pod nr. tel. 986 lub do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr. tel. 987. Obecność osób bezdomnych w otoczeniu można sygnalizować Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia pod nr. tel. 58 662 00 11 lub mailowo: bezdomnosc@mopsgdynia.pl.
Czasem okazana uwaga to więcej, niż mogłoby się wydawać. Ważne, by wsparcie finansowe było ostatnią formą wsparcia, bo często środki ze zbiórki przeznaczane są na alkohol, a jak wiadomo, alkohol i mróz to złe połączenie. Jeśli mamy potrzebę, zapytajmy, czy potrzebują ciepłego swetra, kurtki lub koca, ale nie uszczęśliwiajmy nikogo na siłę.
Pamiętajmy jednocześnie o swoim bezpieczeństwie.
Dystans to najprostszy sposób zapobiegania zakażeniu COVID-19.