1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Bezpłatne szkolenia zawodowe – projekt „Kwalifikacje dla Pomorzan II”

Fundacja Gospodarcza zaprasza pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej do udziału w projekcie: „Kwalifikacje dla Pomorzan II”.

Projekt adresowany jest głównie do osób z niskimi kwalifikacjami oraz osób w wieku 25 lat i więcej. W ramach aktywizacji zaplanowano realizację następujących szkoleń zawodowych:
– spawanie z cięciem tlenowym według normy ISO 9606 z egzaminem uznanego Towarzystwa Klasyfikacyjnego,
– podstawy księgowości z Excelem i egzaminem ECDL B4,
– kadry i płace z obsługą komputera (MS WORD, MS EXCEL) i egzaminem ECDL B3 i B4.
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej: www.fundacjagospodarcza.pl w zakładce projekty w fazie realizacji.
Kontakt: kdp2@fungo.com.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  • ikonaOpublikowano: 10.12.2020 12:09
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.12.2020 12:09
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona