1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Dodatkowe szczepienia przeciwko pneumokokom dla gdyńskich seniorów

Gdyńscy seniorzy w tym roku mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom. Gdynia już po raz trzeci uczestniczy w wspólnym programie polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” realizowanym w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego.

– Samorząd Gdyni postanowił o zwiększeniu liczby dostępnych szczepionek przeciwko pneumokokom z uwagi na zwiększone zainteresowaniem szczepieniami wśród mieszkańców po 65 r.ż. Eksperci zalecają szczepienia przeciwko pneumokokom w tej grupie wiekowej, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Ze względu na dużą liczbę osób zainteresowanych udziałem w tym programie gdyński samorząd podjął decyzję o rozszerzeniu go dla kolejnych 200 seniorów poprzez sfinansowanie w całości tych dodatkowych szczepień za kwotę 60 000 zł.
Z programu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r. ż., które nie były nigdy szczepione szczepionką przeciw pneumokokom, są zameldowane w Gdyni oraz znajdują się w grupie ryzyka.

Z programu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 r. ż., które nie były nigdy szczepione szczepionką przeciw pneumokokom, są zameldowane na terenie Gdyni oraz znajdują się w grupie ryzyka, tzn. cierpią na następujące choroby przewlekłe: przewlekła choroba układu oddechowego, przewlekła choroba serca, cukrzyca, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, implant ślimakowy, przewlekła choroba wątroby, w tym z marskością (także osoby uzależnione od alkoholu, palące papierosy), anatomiczna lub czynnościowa asplenia: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, wrodzona i nabyta asplenia, zaburzenia odporności (wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności), zakażenie HIV, przewlekła choroba nerek i zespołem nerczycowym, białaczka, choroba Hodgkina, uogólniona choroba nowotworowa związana z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekła steroidoterapia i radioterapia, szpiczak mnogi.
Z dodatkowej puli szczepionek w programie można skorzystać w NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o.:
– ul. Żwirki i Wigury 14, 81-394 Gdynia; tel. 58 660 88 60
– ul. Białowieska 1, 81-179 Gdynia; tel. 58 625 05 93
Zgłaszając się na szczepienie, pacjent będzie proszony o:
– przedstawienie dokumentu tożsamości potwierdzającego miejsce zameldowania,
– przedstawienie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka (lub inną dokumentację na podstawie której będzie można to określić) – wyjątek: jeżeli przychodnia wykonująca szczepienie posiada w/w dokumentację w związku z leczeniem danego pacjenta,
– podpisanie oświadczenia o zameldowaniu,
– wyrażenie zgody na udział w programie szczepień,
– wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji uczestnika.
Realizatorem Programu na terenie województwa są Szpitale Pomorskie sp. z o. o., które przeprowadzą szczepienia przy współpracy z przychodniami.
Z programu można skorzystać jedynie do końca grudnia bieżącego roku. Zachęcamy do udziału.

  • ikonaOpublikowano: 10.12.2020 14:17
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.12.2020 14:18
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona