1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Miasta Świadome. Globalne wyzwania i lokalne rozwiązania

O sposobach zarządzania miastem, dobrych praktykach przeciwdziałania kryzysom oraz wyzwaniach spowodowanych pandemią i katastrofą klimatyczną rozmawiali eksperci i samorządowcy podczas konferencji online „Miasta Świadome – globalne wyzwania, lokalne rozwiązania”.

Konferencja odbyła się w dniach 1-2 grudnia, organizatorem był UrbanLab Gdynia.
Konferencja obejmowała wystąpienia dotyczące polityki społecznej, gospodarczej czy klimatycznej.
Ważnym aspektem poruszanym podczas spotkań była partycypacja obywatelska oraz nowoczesne formy zapewniania obywatelom wysokiej jakości życia. Współuczestniczenie mieszkańców może odbywać się na wiele sposobów, m.in. poprzez specjalne platformy internetowe, takie jak Consul czy Decidim, służące do informowania mieszkańców, ale także włączające ich w procesy legislacyjne.
Wszystkie spotkania, tłumaczone na polski język migowy, są dostępne na Facebooku UrbanLab w Gdyni oraz na platformie YouTube Laboratorium Innowacji Społecznych.
Konferencja odbyła się w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji UrbanLab w Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.