Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Najlepsze dyplomy o Gdyni nagrodzone

Rozdanie nagród odbyło się on-line. Udział w nim, wzięli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała // fot. Sławomir Okoń.

Rozdanie nagród odbyło się on-line. Udział w nim, wzięli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała // fot. Sławomir Okoń.

Bogate merytorycznie, intrygujące, niekiedy wizjonerskie, ale przede wszystkim – związane z naszym miastem. Takie są prace naukowe nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. W środę, 9 grudnia poznaliśmy jego laureatów. Zwyciężył Rafał Borowski, który przedstawił pracę poświęconą połączeniu kolejowemu do północnych dzielnic Gdyni.


W konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni startować mogli Ci studenci, którzy swój dyplom poświęcili na opisanie zagadnień związanych z naszym miastem. Temat musiał się koncentrować na problematyce związanej z jego rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności. Miał także posiadać związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami. Do udziału w konkursie zakwalifikowane mogły zostać prace obronione w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2020 roku.

Studenci jak zwykle nie zawiedli, prezentując ambitne, bogate merytorycznie i przede wszystkim wybitnie gdyńskie prace.

- Podejmując inicjatywę powstania tego konkursu, żywiliśmy głębokie przekonanie – i poprzednie lata utwierdziły nas w nim – że z jednej strony warto pochylać się i nagradzać w ten sposób absolwentów różnych kierunków studiów do podejmowania ważkich dla rozwoju miasta tematów. To doświadczenie skutkowało w kolejnych latach niezwykle ciekawymi opracowaniami, pobudzającymi także działania gdyńskiego samorządu. Tegoroczne prace także dały nam asumpt do bardzo ciekawych dyskusji i bardzo dziękuję za te inspiracje – mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Jury konkursowe wsparło swój wybór opiniami na temat prac, wydanymi przez prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego, kierownika – mieszczącego się w Gdyni – Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W końcowym werdykcie nagrodę główną przyznano Rafałowi Borowskiemu za pracę „Studium wykonalności dostosowania części linii 228 i 723 Gdynia Chylonia-Gdynia Port Oksywie do obsługi ruchu pociągów aglomeracyjnych”. Dyplom powstał na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a jego promotorem był dr inż. Mirosław Nowakowski.

- Pan Rafał Borowski w swojej bardzo dobrej pracy dyplomowej z wielką uwagą i wyczuciem pochylił się nad problemami zachodniej części Gdyni. Pomimo że zajmuje się ruchem kolejowym, analizuje go w szerszym aspekcie, w powiązaniu z intensywną urbanizacją czy rozwojem komunikacji autobusowej. Czytając pracę, wyraźnie czuć, że autor jest pasjonatem kolei. Doskonałe, własne analizy, w tym bardzo dobre, autorskie mapy, i wyliczenia, a także wielowariantowa koncepcja dostosowania linii kolejowych 723 i 228 do obsługi pociągów aglomeracyjnych mogą być bardzo przydatne do usprawnienia powiązania transportowego mieszkańców w dotarciu do pozostałych części Gdyni i kształtującej się metropolii. Dotyczy to także powiązań z portem lotniczym Gdynia -Kosakowo – usłyszeliśmy w laudacji wygłoszonej przez Katarzynę Gruszecką-Spychałę, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Jedna z map przygotowanych przez Rafała Borowskiego, laureata nagrody głównej // fot. materiały konkursowe
Zwycięska praca przykuła uwagę jury ze względu na istotność podejmowanego tematu, ale także na jakość wykonania. Na szczególne uznanie zasłużyły autorskie mapy. Na zdjęciu jedna nich.

Laureat otrzymał nagrodę finansową w wysokości wysokości 5 000 zł.

- Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, szczerze mówiąc – nie spodziewałem się. Uważam się za lokalnego patriotę. Kocham to miasto, ale jestem też realistą i wiem, że każde miasto ma swoje problemy. Najistotniejszym w mojej ocenie problemem transportowym mojego miasta jest brak alternatywy dla Estakady Kwiatkowskiego i ul. Puckiej między Kępą Oksywską a resztą miasta. Na przedmiotowych liniach kolejowych były prowadzone już przewozy pasażerskie, stąd pomysł, żeby się tym tematem zająć i zaproponować rozwiązanie w kilku wariantach - powiedział Rafał Borowski, laureat nagrody głównej.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia, po 1500 zł każde. Zdobyły je:
  • Karolina Szymańska za pracę magisterską „Kształtowanie przestrzeni na styku portu i miasta”,
  • Karolina Iwińska za pracę dyplomową inżynierską „Rewitalizacja Parku Kolibki w Gdyni. Projekt koncepcyjny”,
  • Dominika Misterka za pracę magisterską „Between the tracks. Reclaiming an abandoned railyard in Gdynia, Poland”.


Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród obyło się wirtualnie w środę, 9 grudnia. W krótkiej ceremonii udział wzięli: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, członkowie jury oraz nagrodzeni absolwenci i ich promotorzy.

  • ikonaOpublikowano: 10.12.2020 11:29
  • ikona

    Autor: Paweł Kukla (p.kukla@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.12.2020 11:29
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona