1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Reaguj, gdy widzisz osobę bezdomną

Koordynacją wszelkich spraw związanych z pomocą osobom bezdomnym na terenie Gdyni zajmuje się Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia. Osoby zgłaszające się do Centrum mają możliwość otrzymania kompleksowej pomocy m.in.: schronienia, posiłku, zasiłku celowego, porady prawnika. Mają także możliwość uczestnictwa w programach dających szansę wyjścia z bezdomności.


Centrum mieści się przy ul. Zygmunta Działowskiego 11 i jest czynne w godz. 7.45-15.45 od poniedziałku do piątku.
Kontakt tel. 58 662 00 11 i mailowy: bezdomnosc@mopsgdynia.pl
Mieszkańcy mogą zgłaszać obecność osób bezdomnych i potrzebujących pomocy nie tylko Centrum. Sygnały przyjmują również: – Miejskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112, Straż Miejska - 986, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 987.

ikona