1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Za nami Forum Cyfrowe ABSL

Za nami Forum Cyfrowe ABSL (Association of Business Service Leaders) pod hasłem Shaping the New Reality (Kształtowanie nowej rzeczywistości) oraz gala wieńcząca 5. edycję konkursu ABSL Diamonds Awards.

– Jako miasto partnerskie cieszymy się, że w tym trudnym roku udało się zorganizować wydarzenie, które od kilku lat stanowi wymianę myśli i doświadczeń dla różnych środowisk – od administracji, samorządów po teoretyków i praktyków usług dla biznesu. W tym roku również przypadł mi zaszczyt ogłoszenia Tygrysa w kategorii Doskonałość Biznesu. Niewielkie firmy, które istnieją na rynku od niedawna, ale mogą poszczycić się potencjałem i dobrze rokują na przyszłość, to coś, co wpisane jest w nasze gdyńskie DNA. Tym goręcej kibicujemy takim inicjatywom w całej Polsce – mówi wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Wydarzenie było okazją do międzysektorowej wymiany doświadczeń liderów branży i inspiracji, niezależnie od tego, czy oznacza to reagowanie na nowe potrzeby klientów, redefiniowanie modeli biznesowych czy ponowne oszacowanie możliwości rozwoju.

Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło 8 paneli dyskusyjnych, w którym wzięło udział ponad 40 prelegentów reprezentujących administrację publiczną, 5 prezydentów polskich miast oraz przedstawiciele kadry kierowniczej, przedsiębiorcy i inwestorzy z największych międzynarodowych firm.

W panelu pod hasłem „How diversity is shaping the future” wzięła udział wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki Katarzyna Gruszecka-Spychała. Pozostali paneliści to: Ewa Łabno-Falęcka (Mercedes-Benz Poland), Dariusz Bazeli (wiceprezes ABSL), Ela Bonda (NatWest) i Michał Podgórski (Citi). Dyskusję moderowała Olga Kozierowska (założycielka platformy Sukces pisany szminką).
W debacie o różnorodności i włączeniu, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki skupiła się na kwestii dostępności, za którą zostaliśmy niedawno nagrodzeni. Dwa pojęcia: dostępność i włączenie to czynniki, które pomagają realizować zasadę: Spraw, by twoje miasto było dostępne dla wszystkich i by każdy czuł się dobrze w swoim mieście. Mówiła też o dobrych praktykach i konieczności uregulowań w kwestii legislacji, aby uczynić miasto dostępnym dla wszystkich bez wyjątku.

Diamenty dla najlepszych
Tradycją stało się honorowanie organizacji przyczyniających się do rozwoju sektora usług dla biznesu. Konkurs ABSL Diamonds Awards premiuje najbardziej innowacyjne rozwiązania i docenia organizacje przyczyniające się do rozwoju sektora usług dla biznesu. W tym roku konkurs ten ma szczególny wymiar. Wiele branż zostało dotkniętych kryzysem. Zwycięzcy ABSL Diamonds Award to przedsiębiorcy, którzy pomimo trudnych czasów podjęli wyzwanie i zrealizowali nowatorskie projekty, rozwijające dotychczasową działalność.
ABSL wyróżnia zarówno największe, jak i te nieco mniejsze centra usług dla biznesu, dlatego w większości kategorii zostały przyznane statuetki dla firm z grupy tzw. Tygrysów – firm zatrudniających mniej pracowników, działających na polskich rynku krócej niż 5 lat oraz Lwów, czyli największych graczy w sektorze. Kolejny raz przyjemność ogłoszenia zwycięskiej firmy z grupy Tygrysów w kategorii Business Excellence przypadła wiceprezydent Gdyni, Katarzynie Gruszeckiej-Spychale. Laureatem jest firma Applover za projekt Bench by Applover.
Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie absl-diamonds.com.

ABSL to związek pracodawców z sektora usług dla biznesu. Organizacja zajmuje się zrzeszaniem firm, które są usługodawcami, usługobiorcami i różnego rodzaju pośrednikami w całym systemie, wyznaczając standardy i kierunki rozwoju branży.

ikona