1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Zmiany w Straży Miejskiej

Prezydent Gdyni postanowił zakończyć współpracę z obecnym Komendantem Straży Miejskiej – Dariuszem Wiśniewskim. Przyczyną tej decyzji jest utrata zaufania.


Doszło do niej z uwagi na sposób wypełniania obowiązków służbowych, który nie licował z najwyższymi standardami wymaganymi od kadry zarządzającej w Urzędzie Miasta w Gdyni. Dotyczy to m.in. kwestii organizacji interwencji patroli oraz pracy w zespole. Analizując sprawy podległej jednostki, prezydent powziął także podejrzenie, czy niektóre ze zdarzeń, do jakich doszło w toku pracy Straży Miejskiej, nie wypełniają znamion czynu zabronionego. Jako organ samorządowy, w każdym tego rodzaju przypadku, na mocy prawa, zobowiązany jest niezwłoczne powiadamiać organy ścigania. Prezydent złożył zatem do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Badaniem, czy istotnie do niego doszło oraz ewentualnie kto jest go winny, zajmie się już prokurator, a nie urzędnicy.

Prezydent wypowiedział komendantowi umowę o pracę i zdecydował, że w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia nie będzie on świadczył pracy. Obowiązki tymczasowo przejmie dotychczasowy zastępca komendanta, a nowy szef Straży Miejskiej w Gdyni zostanie wkrótce wyłoniony w konkursie.

  • ikonaOpublikowano: 10.12.2020 13:48
  • ikona

    Autor: Karolina Szypelt (k.szypelt@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 10.12.2020 13:53
  • ikonaZmodyfikował: Karolina Szypelt
ikona