1434 (1134) 2020-12-11 - 2020-12-17

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zbliżają się Święta. Z tej okazji często obdarowujemy bliskich gadżetami elektronicznymi lub sprzętem elektrycznym. Jeżeli nie chcemy nikomu sprzedać lub oddać urządzenia, które zostało zastąpione nowym, albo nie nadaje się już ono do użytkowania, pojawia się pytanie – co z nim zrobić?


Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że wyrzucenie ich jako „normalne” śmieci – do pojemnika na odpady, lub wystawienie ich przed budynek nie powinno mieć miejsca. Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nie przeznaczonym grożą wysokie kary pieniężne – do 5 000 zł.
Elektroodpady mogą zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, rtęć, brom, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Jednocześnie, zużyty sprzęt jest źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.
Mieszkańcy Gdyni mają następujące możliwości pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
– bezpłatny odbiór z usługą wyniesienia bezpośrednio z domu/mieszkania – usługa świadczona jest przez Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Usługa obejmuje sprzęt kompletny i nierozkręcony, waga 20 kg-60 kg/sztukę. Odbiór należy umawiać pod nr. tel. 609 045 410 lub 58 624 66 11;
– zabranie starego sprzętu przez sklep dostarczający do domu nowe urządzenie tego samego typu; do zabrania starego sprzętu zobowiązana jest także firma kurierska dostarczająca nowe urządzenie;
– dostarczenie starego urządzenia do jednego z Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na terenie miasta. Dotyczy to sprzętu małego, kompletnego i nierozkręconego. Lista adresów PZON jest na stronie www.wyrzucam.to/pszok;
– przekazanie starego urządzenia w trakcie objazdowych zbiórek odpadów niebezpiecznych – dotyczy to drobnego, kompletnego sprzętu, niewiększego niż telewizor. Harmonogram zbiórek dostępny jest na stronie www.kzg.pl;
– dostarczenie starego urządzenia do sklepu sprzedającego sprzęt RTV/AGD o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, który ma obowiązek przyjąć zużyty mały sprzęt RTV/AGD (żaden z zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm) bez konieczności zakupu nowego sprzętu.
W przypadku konieczności oddania sprzętu niekompletnego, wywozimy go we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Eko Dolinie, al. Parku Krajobrazowego 99, Łężyce.