Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1438 (1138) 2021-01-22 - 2021-01-28

Gdynianie w powszechnym spisie

Od początku kwietnia do końca czerwca tego roku w całym kraju zostanie przeprowadzony powszechny spis ludności i mieszkań. Za jego realizację będą odpowiadać gminy, w tym i Gdynia. Ostatni spis miał miejsce w 2011 roku.
Spis powszechny obejmie wszystkie gminy w Polsce, a jego wstępny termin (który może ulec zmianie) wyznaczono na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca. Brane pod uwagę będą dane statystyczne aktualne na 31 marca 2021 roku.
Nie znamy jeszcze szczegółowego harmonogramu, natomiast rozpoczynają się już pierwsze organizacyjne przygotowania. Wiadomo już, że realizacja prac spisowych będzie zadaniem samorządów – każda gmina będzie odpowiedzialna m.in. za nabór i szkolenie rachmistrzów. Wydatki poniesione na ten cel mają zostać pokryte z budżetu państwa. Powierzenie gminom realizacji zadań w ramach spisu powszechnego wskazuje art. 24 ust. 1 ustawy spisowej.
Pracami spisowymi na terenie miasta będzie kierować gminny komisarz spisowy, którym w przypadku Gdyni jest prezydent miasta. Do jego obowiązków w roli komisarza będą należeć m.in. czuwanie nad przestrzeganiem RODO i tajemnicy statystycznej, interwencja w przypadku odmowy udzielenia informacji przez osoby podlegające spisowi czy bieżący kontakt z wojewódzkim komisarzem spisowym.