Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1438 (1138) 2021-01-22 - 2021-01-28

UWAGA! Sprzedawcy alkoholu

31 stycznia 2021 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych za 2020 r. oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2021 r.
Druki oświadczeń można pobrać ze strony internetowej urzędu: www.gdynia.pl.
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej na konto PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.