1439 (1139) 2021-01-29 - 2021-02-04

Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością

Centrum Integracja Gdynia zaprasza do udziału w projektach: „Sprawni w Pracy 2010” oraz „Aktywnie Zdobywaj Pracę”, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością.
Projekty są adresowane do osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, nieaktywnych zawodowo – mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
W projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, bez względu na rodzaj niepełnosprawności, kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej, niebędące uczestnikami WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej), ZAZ (Zakładów Aktywności Zawodowej), niebędące jednocześnie beneficjentami ostatecznymi innego projektu.
Projekty zakładają indywidualne doradztwo zawodowe, opracowanie indywidualnego planu działania oraz nowoczesnego cv, pośrednictwo pracy w tym aktywne poszukiwanie pracy, poradnictwo psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, spotkania z pracodawcą.
W projekcie „Aktywnie Zdobywaj Pracę” dodatkowo można odbyć szkolenie zawodowe i staż zawodowy.
Projekty są współfinansowane ze środków PFRON i będą realizowane do 31.03.2021 r. Zgłoszenia osobiste w dni powszednie w godz. 8.00-16.00, tel. 505 606 776 lub mailowe: gdynia@integracja.org.