1439 (1139) 2021-01-29 - 2021-02-04

Konsultacje Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023. Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji.
W dniu ogłoszenia konsultacji, tj. 1 lutego 2021 r., zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Ankieta będzie dostępna do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz ze strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie dokument przesłać na adres rada.chwarzno@gdynia.pl w terminie do 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.