1439 (1139) 2021-01-29 - 2021-02-04

W rezerwacie tylko po szlaku

W czasie pandemii zbliżyliśmy się do natury, a w Gdyni miejsc do obcowania z przyrodą nie brakuje. Jednym z nich jest leśny rezerwat przyrody Cisowa, w którym Nadleśnictwo Gdańsk zleciło nowe oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych. Wybierając się na weekendową wędrówkę po rezerwacie, pamiętajmy, by trzymać się szlaku.


Z blisko 1500 rezerwatów przyrody w Polsce na terenie Gdyni znajdują się 3 rezerwaty leśne: Łęg nad Swelinią, Kacze Łęgi i Cisowa oraz 1 krajobrazowy – Kępa Redłowska.
Musimy trzymać się wyznaczonych szlaków, bo w rezerwacie przyrody, a tu ochronie podlegają nie tylko niektóre gatunki roślin, ale i naturalna rzeźba terenu strefy krawędziowej wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego.
Abyśmy mogli cieszyć się walorami rezerwatu Cisowa, Nadleśnictwo Gdańsk, które zarządza tym terenem, zleciło nowe oznakowanie szlaków. Są to kwadraty o boku 10 cm skierowane kątem ku górze, umieszczone na drzewach wzdłuż przebiegających szlaków o określonych kolorach – czerwonym dla szlaków pieszych i żółtym dla rowerowych. Oznaczenia nie pozostawiają wątpliwości, jak możemy się po rezerwacie poruszać.
Zajmujący prawie 25 ha Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego rezerwat przyrody Cisowa założono w 1983 roku. 5 występujących tu gatunków roślin naczyniowatych podlega ochronie ścisłej: gnieźnik leśny, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, paprotka zwyczajna i przylaszczka pospolita, natomiast ochronie częściowej: bluszcz pospolity, konwalia majowa, kruszyna pospolita i marzanka wonna. O wartości przyrodniczej rezerwatu świadczy też 11 gatunków roślin z listy ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski: czerniec gronkowy, gnieźnik leśny, kopytnik pospolity, kostrzewa leśna, kozłek dwupienny, manna gajowa, przetacznik górski, rzeżucha leśna, wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec, wyka leśna i żywiec cebulkowy.
Prawie cały obszar rezerwatu znajduje się na terenie Gdyni, tylko niewielki fragment należy do gminy Wejherowo.
Nowe oznakowanie szlaków Nadleśnictwo Gdańsk wprowadza jednocześnie w czterech rezerwatach znajdujących się na ich obszarze – oprócz Cisowej w rezerwatach: Gałęźna Góra, Pełcznica i Ptasi Raj. Docelowo w ten sam sposób oznakowanych będzie wszystkie 11 rezerwatów zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk.
Ładując akumulatory w rezerwacie przyrody, należy też pamiętać o innych zasadach: nie wolno zbierać żadnych roślin, nie tylko chronionych, straszyć lub chwytać zwierząt, zbierać tego, co nad i pod ziemią, wprowadzać psów, biwakować, palić ognisk czy zakłócać ciszy. Wszystko o zakazach obowiązujących w rezerwatach przyrody przeczytamy w art. 15 ustawy o ochronie przyrody.