1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Akcja zima! Gdzie dzwonić?

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przyjmuje zgłoszenia i interwencje mieszkańców dotyczące dodatkowych potrzeb odśnieżenia dróg gminnych, chodników czy ścieżek rowerowych oraz zagrożenia występujące na drogach lub informacje o utrudnieniach w komunikacji, telefonicznie pod nr. tel. 725 269 686 w godz. 7.30-15.30. Poza godzinami urzędowania ZDiZ zgłoszenia przyjmuje dyżurny straży miejskiej pod nr. tel. 986.

ikona