1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Bezpieczniej na przyszkolnych zebrach

Gdynia konsekwentnie prowadzi działania zwiększające bezpieczeństwo ruchu przy szkołach i przedszkolach. W rejonie placówek edukacyjnych realizowane są tzw. bezpieczne i piesze inwestycje w postaci wyniesionych „zebr”, wyświetlaczy prędkości czy charakterystycznych ostrzegawczych znaków drogowych – „Agatek”. Kolejne tego typu udogodnienia można już zobaczyć na Działkach Leśnych.


W ramach projektu Budżetu Obywatelskiego, autorstwa Macieja Zielonki, przy ulicach Tatrzańskiej i Wolności powstały wyniesione przejścia dla pieszych z dodatkową infrastrukturą odwodnieniową i oświetleniową. Z kolei w rejonie skrzyżowania ulic Nowogrodzka - Pomorska zamontowano słupki wygradzające.
Zgodnie z projektem, przygotowanym przez firmę Komunika Łukasz Szaduro:
- na ul. Wolności, przy dawnym Gimnazjum nr 2, powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i elementami kanalizacji deszczowej, która prawidłowo odwadnia jego rejon. Do przejścia prowadzą fakturowane płyty chodnikowe, które ułatwiają komunikację osobom niewidomym i niedowidzącym.
- na ul. Tatrzańskiej, przy Szkole Podstawowej 26 powstało wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem i elementami kanalizacji deszczowej. W rejonie przejścia zainstalowane są fakturowane płyty chodnikowe, które ułatwiają komunikację osobom niewidomym i niedowidzącym.
- w rejonie skrzyżowania ul. Pomorskiej i Nowogrodzkiej ustawiono słupki, które skutecznie zniechęcają kierowców do parkowania na terenie zieleńców i chodników. Poprawią one widoczność w rejonie całego skrzyżowania.
Całkowity budżet tego zadania z BO to 202 000 złotych. Zawiera on koszt przygotowania dokumentacji projektowej i przeprowadzenia robót budowlanych.
Nadzór nad inwestycją sprawował gdyński Zarząd Dróg i Zieleni.

ikona