1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Dziękujemy za Waszą pracę

Po wieloletniej pracy w Urzędzie Miasta Gdyni, Halina Łukowska oraz Elżbieta Wiłucka-Psyta przechodzą na zasłużoną emeryturę. 26 stycznia, odbyło się uroczyste wręczenie nagrody przez prezydenta Wojciecha Szczurka.
Halina Łukowska przepracowała w urzędzie 42 lata. W 1979 roku rozpoczynała karierę urzędową jako starszy referent, by w 1992 roku objąć funkcję kierownika Referatu Skarg i Wniosków, a od 1993 roku – kierownika Referatu Skarg i Interwencji.
Elżbieta Wiłucka-Psyta rozpoczyła pracę w urzędzie w 1982 roku jako referent ds. pierwokupu i nabywania nieruchomości i zakończyła karierę jako zastępca naczelnika w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. W Urzędzie Miasta Gdyni przepracowała łącznie 39 lat.

ikona