1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Gdynia szykuje ulgę dla gastronomii

Prezydent Gdyni zamierza wprowadzić nową ulgę dla dotkniętej przez pandemię branży gastronomicznej. Miejscy radni na najbliższej sesji poznają projekt uchwały, która zapewni częściowe zwolnienie z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży w miejscu spożycia.


Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek reaguje na sytuację pogrążonej w kryzysie branży gastronomicznej. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedstawiony projekt nowej uchwały, która częściowo zwolni firmy z tej branży z opłaty pobieranej za sprzedaż alkoholu spożywanego „na miejscu”. Przedsiębiorcy, którzy opłacili pełną stawkę za cały rok z góry, będą mogli ubiegać się o zwrot niewykorzystanej części. Zwolnienie ma objąć tych, którzy z powodu pandemii i zamknięcia lokali nie sprzedają alkoholu. To wsparcie dla biznesu najciężej dotkniętego obostrzeniami wynikającymi z pandemii, które jest podejmowane przez prezydenta Gdyni w porozumieniu z prezydentami Gdańska i Sopotu, aby zapewnić jednolity kształt pomocy w całym Trójmieście.
Prezydent wyraża nadzieję, że Rada Miasta Gdyni przyjmie zaproponowaną przez niego uchwałę. W takim wypadku wszelkie szczegóły proceduralne związane z ubieganiem się o zwolnienia zostaną przedstawione niezwłocznie po jej przegłosowaniu.
Wynikające z ulg ubytki w funduszach przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024 zostaną uzupełnione z budżetu miasta – tak, aby działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych były kontynuowane we wcześniej zaplanowanym kształcie, bez dodatkowych ograniczeń.

ikona