1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Konsultacje Rady Dzielnicy Mały Kack

Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach dotyczących ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Łowickiej, na odcinku pomiędzy ulicami: Sieradzką i Małopolską.


Konsultacje odbywać się będą zdalnie od 15 lutego 2021 r. Tego dnia zostanie opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Małego Kacka.
Ankieta będzie do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Rada Dzielnicy Mały Kack oraz ze strony www.gdynia.pl/dzielnice.
Ankietę należy pobrać ze strony, wypełnić i podpisać, następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.malykack@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Artykuł wraz z wariantami zmian w organizacji ruchu będzie dostępny od 5.02.2021 r., na stronie: www.gdynia.pl/dzielnice.

ikona