1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Kurs krawiecki

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni (ul. płk. Dąbka 207) zaprasza na kurs krawiecki w zawodzie technik przemysłu mody w kwalifikacji MOD.11 „Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych”.

Kurs trwa od lutego 2021 r. do kwietnia 2022 r. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Część zajęć prowadzonych jest zdalnie. Kurs kończy się egzaminem dającym uprawnienia zawodowe.
Kartę zgłoszeniową wraz z wymaganymi dokumentami (kopią dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenieoraz kopią zaświadczenia kwalifikacji zawodowych) należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji na stronie:
https://ckziu2-gdynia.edupage.org (zakładka kwalifikacyjne kursy)
lub tel. 58 622 26 24 lub 58 669 97 33.

ikona