1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Modernizacja energetyczna szkół dobiega końca

Kolaż zdjęć szkół po termomodernizacji w 2020 roku, od góry zgodnie z zegarem: Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Szkoła Podstawowa nr 11. Fot. Przemysław Kozłowski

Kolaż zdjęć szkół po termomodernizacji w 2020 roku, od góry zgodnie z zegarem: Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Szkoła Podstawowa nr 11. Fot. Przemysław Kozłowski

Już 14 obiektów (13 szkół plus Zespół Placówek Specjalistycznych) przeszło termomodernizację w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”. W 2020 roku udało się wyremontować 7 z nich. Do modernizacji pozostały 3 szkoły.


Efekty termomodernizacji widać z daleka. Budynki jaśnieją czystymi, estetycznymi elewacjami, a w oknach i drzwiach błyszczą energooszczędna stolarka i nowe szyby. Jeśli ktoś nie pamięta, jak wyglądały budynki przed remontem, wystarczy spojrzeć na archiwalne zdjęcia w sieci – szare, odrapane elewacje łaknęły świeżego tynku i farby jak pustynia wody. Ale choć efekty wizualne są ważne, bo poprawiają estetykę miasta, to najważniejsze jest to, czego gołym okiem nie widać – lepsza efektywność energetyczna, czyli mniejsza ilość energii potrzebna do ogrzania budynków, zwiększony komfort nauki i pracy oraz ochrona środowiska.

- W Gdyni dbamy o wysoki poziom edukacji, czego dowodem są bardzo dobre wyniki egzaminów naszych uczniów. Dlatego chcemy zapewnić jak najlepsze warunki zdobywania i przekazywania wiedzy. W tym celu sukcesywnie przeprowadzamy między innymi termomodernizację budynków oświatowych. W ubiegłym roku udało się zmodernizować 7 z nich, tyle samo w latach 2018 - 2019 – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, która w 2017 roku podpisała w imieniu miasta umowę na realizację projektu w Urzędzie Marszałkowskim, precyzuje: - Dzięki renowacjom zyskujemy przede wszystkim ogromną oszczędność energetyczną. Budynki po modernizacjach są oszczędne, bo włożona w ich ogrzewanie energia nie marnuje się, co wpływa na obniżenie ich kosztów eksploatacyjnych. Ale bardzo ważne są też walory estetyczne oraz aspekt ekologiczny. W rezultacie termomodernizacji maleje emisja do atmosfery gazów cieplarnianych oraz pyłu PM10, dzięki czemu poprawia się komfort życia i zdrowie mieszkańców. Termomodernizacja to kolejny przejaw dbałości o środowisko.

Prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym latem 2020. Fot. Przemysław Kozłowski
Prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym latem 2020. Fot. Przemysław Kozłowski
W efekcie 17 remontów planowana roczna oszczędność w zużyciu energii pierwotnej w zmodernizowanych budynkach wyniesie łącznie 13 643 050,32 kWh (średnia oszczędność - 58,91 %). Tym samym projekt przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych – szacowany roczny spadek wyniesie łącznie 4 163,13 ton równoważnika CO2 (zmniejszy się średnio o 57,99 %), a pyłu PM10 - 265,63 kg (średnie zmniejszenie 56,77%).

Realizacje modernizacji energetycznej o wartości całkowitej 90.887.926,87 zł wsparł kwotą 28.885.955,83 zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termomodernizacje 2020

W ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni" w ubiegłym roku przeprowadzono termomodernizacje w 7 obiektach:

- Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei 6,
- Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Wrocławskiej 52,
- Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Stawnej 4–6,
- XIV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wejherowskiej 55,
- Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora 48,
- VI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Mikołaja Kopernika 34,
- Zespole Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65.

Wykonane zostały roboty budowlane polegające m.in. na: dociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów płaskich, ścian fundamentowych, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie części stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizacji systemów grzewczych w tym wymianę lub modernizację źródeł ciepła, instalacji c.o. wraz z grzejnikami płytowymi, systemem monitorowania mediów i sterowania ogrzewaniem, wymianie lub modernizacji instalacji c.w.u. i cyrkulacji, wykonaniu i wymianie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej oraz w części gastronomicznej.

Ponadto w 6 budynkach szkół zamontowano panele fotowoltaiczne, wykonano instalację elektryczną, w tym modernizację rozdzielnic i zmianę rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED z automatycznym sterowaniem.

Koszt modernizacji energetycznej siedmiu budynków użyteczności publicznej w 2020 roku wyniósł 27,8 mln złotych.

Zakończenie projektu zaplanowano na 2021 rok, po przeprowadzeniu remontów trzech ostatnich budynków objętych programem, czyli:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Admirała Porębskiego 21,
- II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Wolności 22 b,
- Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ul. Władysława IV 54.

Na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 i II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni w grudniu 2020 został ogłoszony przetarg nieograniczony. Termin składania ofert mija 15 lutego br.Galeria zdjęć

ikona Pobierz galerię
ikona