1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Nauka mowy zastępczej

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie.
Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Gdyni dla mieszkańców Gdyni.
Zajęcia odbywają się w każdy czwartek w godz. 13.00-15.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31).
Kontakt: Henryk Pilawski
tel. 58 698 07 56, 604 184 017.

ikona