Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Piesza inwestycja w pasie nadmorskim już gotowa

Zakończyła się modernizacja ciągu pieszego pomiędzy Polanką Redłowską a Płytą Redłowską. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

- Mieszkańcy chętnie korzystający z leśnego skrótu prowadzącego na bulwar Nadmorski dostrzegli potrzebę jego modernizacji. Ten biegnący przy rezerwacie „Kępa Redłowska” popularny szlak zyskał nawierzchnię z kruszywa naturalnego, umocnione skarpy, a wykonany dren i kamienne odpływy odprowadzają wodę deszczową w kontrolowany sposób do jaru. Nowa droga z pewnością jest bezpieczniejsza i bardziej komfortowa - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.Popularna ścieżka prowadząca z ulicy Orląt Lwowskich do Polanki Redłowskiej, a następnie w kierunku bulwaru Nadmorskiego wymagała remontu. Trasa, ze względu na częste podmywanie skarpy, była regularnie niszczona. Na obrzeżach tworzyły się zapadliny, które stwarzały niebezpieczeństwo dla spacerowiczów.

- Ta inwestycja to kolejny przykład realizacji projektu zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, co pokazuje, jak Budżet Obywatelski wpływa na poprawę jakości i komfortu życia. Trasa, którą, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, codziennie przemierza wielu gdynian, a także turystów, została zmodernizowana i co istotne, zabezpieczona przed degradacją spodwodowaną podmywaniem wodami roztopowymi i opadowymi – mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.
W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy na długości ok. 300 metrów, ze zmienną szerokością od 3 do 5 metrów, wpasowując się w istniejącą geometrię z poprzecznym spadkiem. Nawierzchnia ścieżki powstała z kruszywa łamanego, umocniona w miejscach styku z odwodnieniem z kostki kamiennej i wzdłuż cieków skarpowych. Odwodnienie na tym odcinku realizowane jest powierzchniowo.
Modernizacja ciągu pieszego zakończyła się pod koniec 2020 roku. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 217 448,50 zł. Za realizację inwestycji odpowiadał Wydział Ogrodnika Miasta, a wykonała ją Inżynieria Lądowa Tomasz Bednarczyk z Gdyni.

ikona