1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Polskie Ratownictwo Okrętowe. 70 lat służby dla gospodarki morskiej

Polskie Ratownictwo Okrętowe sp. z o.o obchodzi w tym roku wyjątkowy jubileusz. Przedsiębiorstwo będące ważnym podmiotem w branży polskiej gospodarki morskiej, świętuje w tym roku 70 lat istnienia. Powstało 2 stycznia 1951 roku.


W pierwszych latach działalności głównym zadaniem było oczyszczanie polskiego Wybrzeża z wraków pozostałych po II wojnie światowej. W późniejszym czasie PRO poszerzyło swoją działalność o ratownictwo morskie, by w roku 2002, po przeszło 51 latach pełnienia służby ratowniczej, ze struktur wydzielić Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR.
Obecnie Polskie Ratownictwo Okrętowe jest przedsiębiorstwem armatorskim. Jego działalność obejmuje m.in. świadczenie usług transportu morskiego i usług dźwigowych dla przemysłu morskiego offshore, w tym w szczególności holowania oceaniczne, usługi przeładunku i transportu towarów. Równocześnie zakres działalności obejmuje usługi holowania różnego rodzaju obiektów na dalekich trasach morskich i oceanicznych. Od przeszło 30 lat PRO buduje swoją pozycję również na międzynarodowych rynkach offshore, przy obsłudze morskich instalacji paliwowych i wydobywczych. PRO zarządza flotą nowoczesnych, specjalistycznych holowników typu AHTS – Anchor Handling Tug Supply i jest właścicielem żurawia pływającego o największym na Bałtyku unosie 330 ton.
Polskie Ratownictwo Okrętowe realizuje swoje usługi przy użyciu nowoczesnej floty z uwzględnieniem najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi, środowiska naturalnego i mienia.

ikona