1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Rozlicz PIT w urzędzie

15 lutego Krajowa Administracja Państwowa przygotuje i udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. Każdy, kto chce uzyskać informacje na temat ulg podatkowych lub ma wątpliwości w zakresie prawidłowości roszczenia, może umówić się na wizytę w urzędzie.
Aby umówić wizytę w urzędzie, na stronie www.podatki.gov.pl należy:
- wybrać właściwy urząd i sprawę,
- wybrać datę i godzinę wizyty i podać swoje dane,
- potwierdzenie terminu otrzymasz na wskazany adres e-mail.
Jeśli chcesz zostawić dokument osobiście (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym, przyjdź do urzędu bez wcześniejszego umawiania na wizytę.
Rozliczania zeznań podatkowych PIT można dokonać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia br., za wyjątkiem zeznania PIT-28 za 2020 rok, które można złożyć od 15 lutego do 1 marca br.
Deklaracje przesłane przed tym terminem będą uznane za złożone 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli złożysz swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego elektronicznie, zaś 3 miesiące w przypadku zeznań podatkowych składanych w formie papierowej, ale nie wcześniej niż od 15 lutego br.

ikona