1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Samorządy bronią turystyki

Nie ustają dyskusje wywołane niezrozumiałymi dla firm z branży turystycznej kryteriami udzielania wsparcia finansowego przez rząd. Wspólnym głosem z przedsiębiorcami pogrążonymi w kryzysie mówią samorządowcy, którzy 28 stycznia wzięli udział w posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Głos zabrała także wiceprezydent Gdyni, Katarzyna Gruszecka-Spychała, która podkreśliła trudną sytuację lokalnej branży turystycznej.


Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP. Głos w sprawie zabrała m.in. wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
- Z ogromnym niepokojem patrzymy na to, że nasza bardzo wyspecjalizowana branża turystyczna, w dużym stopniu skonfigurowana pod turystykę biznesową i kongresową, traci pracowników. Nie tylko wskutek zwolnień, których zmuszeni są dokonywać właściciele przedsiębiorstw, ale również dlatego, że pracownicy, widząc zastój i nie widząc żadnego pozytywnego horyzontu, starają się szukać nowych możliwości, w dużym stopniu poza granicami naszego kraju, także w lokalizacjach niezwykle egzotycznych. Jeśli tych wysoko wyspecjalizowanych pracowników stracimy, to szybko branży nie odbudujemy. Jeśli stracimy możliwości świadczenia usług turystycznych dla biznesu na bardzo wysokim poziomie, to będziemy mieć kryzys nie tylko w branży turystycznej, ale stracimy też możliwość obsługiwania innych branż, które kiedyś wrócą do normalności i będą potrzebowały podróży służbowych - mówiła podczas posiedzenia senackiej Komisji wiceprezydent Katarzyna Gruszecka-Spychała.
Zapis z transmisji posiedzenia dostępny jest na stronie www.gdynia.pl.

ikona