1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Skorzystaj z pomocy OPiTU

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (ul. Reja 2a) zaprasza:
- osoby z trudnością w utrzymywaniu abstynencji od alkoholu do skorzystania z oferty terapeutycznej Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Z oferty Oddziału mogą również skorzystać osoby mające problem z kilkoma substancjami, bądź hazardem. Program terapeutyczny trwa 8 tygodni. Uczestnik może na ten czas uzyskać zwolnienie lekarskie.
Zajęcia prowadzone są poprzez psychoterapię grupową, indywidualną, zajęcia edukacyjno- informacyjne oraz różnego rodzaju treningi umiejętności i warsztaty. Terapia w Dziennym Oddziale umożliwia kontynuowanie leczenia w kolejnych etapach terapii w Poradni. Zgłoszenie jest poprzedzone konsultacją terapeutyczną.
Zapisy codziennie od godz. 7.30, w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (ul. M. Reja 2a).
Informacje pod nr. tel. 58 621 61 35 oraz na stronie internetowej: www.opitu.pl.
- do udziału w warsztatach psychoedukacyjnych Family Connections. Cykl 12 spotkań psychoedukacyjnych skierowany jest do bliskich osób z chwiejnością emocjonalną lub borderline (diagnoza nie jest konieczna).
Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy będą mieli szansę m.in. lepiej zobaczyć relację ze swoją bliską osobą, a także nauczyć się wielu nowych umiejętności m.in. uprawomacniać, rozpoznawać emocje pierwotne i wtórne oraz zarządzać konfliktem w oparciu o współpracę. Zajęcia będą odbywały się online, raz w tygodniu, zawsze we wtorki w godzinach 8.30-10.30. Rozpoczęcie warsztatów 2.03.2021, zakończenie planowane jest na 18.05.2021. Przed rozpoczęciem zajęć telefoniczna rozmowa wstępna decydująca o przyjęciu do grupy.
Zgłoszenia: Ewa Wiśniewska, Dział Profilaktyki Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, mail: ewisniewska@opitu.pl tel. 537 137 217.

ikona