1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Szkolenie dzieci i młodzieży w Gdyni. Przyznano dotacje

Gdynia przeznaczy 2,3 miliona złotych na wsparcie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w 2021 roku. Dofinansowanie otrzymało 71 z 79 wnioskodawców. Najwięcej środków finansowych przyznano na piłkę nożną, żeglarstwo, koszykówkę i judo.


O wysokości dofinansowania decydują między innymi: atrakcyjność programowa oferty (w tym wymiar i cykliczność pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych), liczba uczestników treningów (w tym licencjonowanych) oraz wyniki sportowe uzyskane w zawodach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Tak prezentuje się tegoroczny podział dotacji:
- 625 000 zł przeznaczono na piłkę nożną (11 klubów);
- 440 000 zł na żeglarstwo (4 kluby);
- 160 000 zł na koszykówkę (4 kluby);
- 150 000 zł na judo (4 kluby);
- 132 000 zł na lekkoatletykę (2 kluby);
- 131 400 zł na pływanie (3 kluby);
- 130 000 zł na piłkę ręczną (3 kluby);
- 100 000 zł na gimnastykę artystyczną (2 kluby).
Dotacje otrzymały również kluby reprezentujące m.in. strzelectwo sportowe, siatkówkę, sporty walki, rugby, badminton, hokej na lodzie, unihokej, bieg na orientacje, szachy, sztuki walki czy tenis stołowy. Suma przyznanych dotacji to 2.300.000 złotych, w tym na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży przeznaczono 2.250.000 złotych, a pozostałe 50.000 złotych na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni.

ikona