1440 (1140) 2021-02-05 - 2021-02-11

Wiceprezydent Gdyni wśród turystycznych ekspertów

Katarzyna Gruszecka-Spychała znalazła się w składzie powołanej przez wicepremiera Jarosława Gowina Rady Ekspertów do spraw Turystyki. Wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki będzie członkiem nowego organu pomocniczego, mającego zajmować się m.in. odbudową branży turystycznej po pandemii COVID-19.

Wiceprezydent będzie pełnić rolę jednego z kilku członków rady z samorządowym doświadczeniem.
Spojrzenie na stan turystyki przez pryzmat jej szerszego wpływu na lokalną społeczność i gospodarkę będzie cennym wkładem w pracę eksperckiego organu doradczego.
- Bardzo bym chciała, aby działania rady przyniosły skuteczną terapię na kłopoty, które obecnie nękają turystykę w sposób absolutnie dramatyczny. Moja obecność w tym zacnym gronie ma być także kanałem transmisyjnym dla gdyńskich przedsiębiorców z branży do zgłaszania potrzeb, pomysłów, a może i skarg bezpośrednio do decydentów. Na gospodarkę można i  rzeba patrzeć w skali makro, profesjonalnie i bez sentymentów. Samorządowcy mają jednak to do siebie, że za liczbami i trendami widzą także konkretne biznesy konkretnych, żywych ludzi – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

ikona