1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Gdynia – tu zaczyna się Polska – przyjdź i zobacz

Kadry/ujęcia z pokazu Gdynia – tu zaczyna się Polska

Kadry/ujęcia z pokazu Gdynia – tu zaczyna się Polska

11.02.2021 r.

Luty zwykle jest mroźny, lecz serca gdynian są gorące. Przypadająca 10 lutego rocznica nadania Gdyni praw miejskich co roku staje się okazją do radosnego i kreatywnego świętowania. Poczucia dumy z tego, czym stała się Gdynia na przestrzeni lat i pełnego optymizmu patrzenia w przyszłość. 95. urodziny będą inne niż zwykle – i słusznie, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Wiele aktywności przeniesiono w przestrzeń miasta. Jedną z nich jest pokaz audiowizualny „Gdynia – tu zaczyna się Polska”.


Pokaz będzie emitowany do 14 lutego w godz. 17.00-22.00 na fasadzie budynku Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) od strony skweru Plymouth i pl. Wolnej Polski. Animacja odwołuje się do genezy powstania miasta – przywołuje dumę jego budowniczych, źródła kultury „morskości” w Polakach, dumę z sukcesu, jakim było stworzenie okna na świat. Słowa bohaterów epoki przypomną nam, dlaczego zaraz po odzyskaniu przez młode państwo niepodległości mieszkańcy wszystkich dzielnic razem włączyli się w wielkie dzieło budowy portu. Wyrosło przy nim miasto, które stało się dumą i największym sukcesem II Rzeczpospolitej.
 
W pokazie wybrzmią cytaty z m.in. Antoniego Abrahama, Józefa Hallera, Eugeniusza Kwiatkowskiego czy Tadeusza Wendy, w których szukamy odpowiedzi na pytania, czym dla odrodzonego po zaborach młodego państwa było wywalczenie dostępu do morza oraz czym dla Wybrzeża i Polski stała się Gdynia.
 
Bez dostępu do morza II Rzeczpospolita byłaby zależna od wrogich sąsiadów. Bez determinacji Kaszubów Pomorze nie połączyłoby się z resztą kraju i nie powstałaby Gdynia, o której komisarz rządu RP w Gdyni Franciszek Sokół, napisał: Gdynia jest najlepszym interesem, jaki kiedykolwiek Polska mogła zrobić.
 
Gdynia powstała z morza i marzeń. Pamiętajmy też, że bez trudu, talentów i determinacji tysięcy osób, którzy przybywali tu z wszystkich dzielnic kraju, tego sukcesu by nie było.
 
W pokazie „Gdynia – tu zaczyna się Polska” wykorzystane zostały fotografie archiwalne i materiały graficzne pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni. W latach 20. i 30. były one proste, nośne i atrakcyjne formalnie. Do ich tworzenia zatrudniano najlepszych fachowców. Dzisiaj w epoce kultury obrazów i prostego przekazu nie straciły na aktualności. Ich siła wydaje się nawet większa. Są też częścią opowieści o powstaniu Gdyni. Dlatego twórcy pokazu postanowili się do nich odwołać.

W ramach wydarzenia na fasadzie budynku wyświetlona również zostanie wyjątkowa produkcja Narodowego Archiwum Cyfrowego, która powstała we współpracy z gdyńskim oddziałem Archiwum Państwowego w Gdańsku. „Archiwalny Fotoplastikon Online Gdynia” to animowana podróż po historii przedwojennej Gdyni, utrwalonej na archiwalnych fotografiach – od rybackiej wioski po perłę modernizmu, polskie okno na świat i chlubę II RP. Zajrzymy do portu, wstąpimy na plażę, wpadniemy na dancing. Poznamy Gdynię handlową i rozrywkową. Wsłuchamy się w dźwięki miasta, szum fal, sygnały okrętów, portowy hałas i jazzową melodię dolatującą z portowej tawerny. Tętniące życiem miasto zatrzymane w przedwojennych kadrach zostanie ożywione cyfrowo na powrót – w esencjonalnej i nowoczesnej formie.

W animacji zrealizowanej przez Fundację Koncept Kultura wykorzystano fotografie archiwalne ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego i gdyńskiego oddziału Archiwum Państwowego w Gdańsku.


Partnerami obchodów 95. urodzin Gdyni są Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Państwowe w Gdańsku Oddział w Gdyni.
logo Archiwów Państwowych