1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Konsul Generalny Węgier z wizytą w Gdyni

3 lutego prezydent Wojciech Szczurek gościł w Gdyni nowego Konsula Generalnego Węgier dr. Pála Attilę Illésa. Wizytę koordynował Referat Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni. W czasie spotkania poruszono wiele ważnych tematów, rozmawiano między innymi o gospodarce, kulturze i roli Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.


Podczas kurtuazyjnego spotkania prezydenta Wojciecha Szczurka z nowym Konsulem Generalnym Węgier Pálem Attilą Illésem rozmawiano m.in. o kulturze, sporcie, gospodarce, ale też o gdyńskim Muzeum Emigracji i festiwalach filmowych.
Dyskutowano także o roli Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Konsulowi towarzyszył dr Ottó Sipos, były radca handlowy ambasady Węgier i Joanna Leman z Referatu Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Gdyni.
W trakcie wizyty Konsul Generalny Węgier wyraził nadzieję na rozwój współpracy między Węgrami a Gdynią.