1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Konsultacje Rady Dzielnicy Mały Kack

Rada Dzielnicy Mały Kack zaprasza mieszkańców od 15 lutego do udziału w zdalnych konsultacjach dotyczących ustanowienia ruchu jednokierunkowego na ul. Łowickiej, na odcinku pomiędzy ulicami: Sieradzką i Małopolską.
Ankietę ze strony www.gdynia.pl/dzielnice. należy pobrać, wypełnić i podpisać. Następnie zeskanowany dokument przesłać na adres rada.malykack@gdynia.pl w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji.
Decyduje data wpływu na skrzynkę. Artykuł z wariantami zmian w organizacji ruchu jest dostępny na stronie: www.gdynia.pl/dzielnice.