1441 (1141) 2020-02-12 - 2020-02-18

Studenci z Arabii Saudyjskiej ukończyli AMW

Po raz pierwszy w historii 15 studentów z Arabii Saudyjskiej zostało absolwentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W piątek, 5 lutego w audytorium uczelni odbyła się uroczystość z okazji ukończenia studiów pierwszego stopnia przez podchorążych z tego kraju.


Arabscy absolwenci studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego od 2016 roku. W tym czasie zdobyli wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą im pełnić służbę w swojej ojczyźnie. Ukończyli studia ze stopniem podporucznika marynarki.
Podchorążowie złożyli przysięgę, a następnie odbyło się odsłonięcie dystynkcji oficerskich.
Za ukończenie studiów z najwyższą średnią ocen wyróżniono trzech studentów. Podchorąży Achmed Al-Qahtani wyróżniony został pałaszem Oficera Marynarki Wojennej oraz pierścieniem Absolwenta Studiów Wojskowych. Otrzymał także wyróżnienie za wzorową postawę żołnierską. Podchorąży Nasser Al-Shahrani został wyróżniony pierścieniem Absolwenta Studiów Wojskowych oraz upominkiem okolicznościowym. Podchorąży Sami Al-Shahrani został wyróżniony pierścieniem Absolwenta Studiów Wojskowych oraz upominkiem okolicznościowym.
Oprócz dyplomów wszyscy podchorążowie otrzymali także kordziki honorowe Marynarki Wojennej.
W 2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej rozpoczęli studia podchorążowie z Kataru i Kuwejtu. Od 2016 r. na uczelni pojawili się studenci z Arabii Saudyjskiej. Od tego czasu, do chwili obecnej, już 62 absolwentów z rejonu Zatoki Perskiej ukończyło naukę w AMW. W roku akademickim 2020/2021 liczba podchorążych zagranicznych z tych trzech państw wynosi 75 osób. Studenci w zakresie szkolenia wojskowego są przygotowywani według polskich regulaminów i z użyciem polskich komend. Poza językiem angielskim, który obowiązuje jako język wykładowy, uczą się właśnie języka polskiego, poznając jednocześnie kulturę i historię naszego kraju.
Gratulujemy!